Vlaggenfaçade

Woensdag 29 november werd er in de Goudse raad gesproken over een motie van de SGP fractie om de Nederlandse en de Goudse vlag een plek te geven in de raadszaal. Met een meerderheid van 18 tegen 14 werd de motie aangenomen. VVD Gouda had eerder op sociale media al een kleine poll gedaan en daaruit bleek dat van de ruim 180 stemmers meer dan 70% wel iets zag in de Nederlandse driekleur.

Toch was er ook bij ons twijfel over diezelfde Nederlandse vlag in onze Raadszaal. Het leek ons toch logischer dat in het Nederlands parlement een Nederlandse vlag hangt en in het Goudse “parlement” een Goudse. Uiteindelijk was de roep voor verbondenheid van de indieners voor ons doorslaggevend, maar ook de woorden van Hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis Te Velde van de Universiteit van Leiden; “Dat je zegt: dit is een plek die niet alleen draait om de partijen, maar ook om het geheel.

Maar wat veel opvallender was, was de reactie van D66 fractievoorzitter Van Vught toen bleek dat er wel eens een meerderheid kon zijn voor het plaatsen van de Goudse en de Nederlandse vlag in de Goudse raadszaal. Duidelijk gefrustreerd beet hij de SGP toe dat hij dan ook nog wel een vlag wist. Het was eenieder direct duidelijk dat het om de regenboogvlag ging en de uitingen van de SGP eerder dit jaar bij de begrotingsbehandeling. Toen haalde de Goudse SGP de kranten met hun visie op de komst van Roze Zaterdag; ,,Vanuit de Bijbel geloven wij dat man en vrouw geschapen zijn om binnen een huwelijk samen te leven. Het is in onze ogen geen taak van de overheid om een initiatief te steunen dat hier tegenin druist. Het mag nooit zo zijn dat we op deze manier geforceerd worden om allemaal hetzelfde te denken over zulke principiële zaken.''

Wij kijken anders naar dit soort onderwerpen, maar kunnen ons zeker vinden in het tweede deel van de zin. Het overgrote deel van de raad steunt dan ook gewoon de inspanningen van de stad om van Roze Zaterdag een fantastisch evenement te maken. Maar daar ging het hier niet over, tòt de motie van D66. D66 koos ervoor, gesteund door de andere linkse partijen, om de SGP een hak te zetten. De SGP wilde vlaggen, en ze zouden die krijgen ook. De keuze viel op een soort ludieke jaarlijkse themavlag, uiteraard beginnend bij de regenboogvlag komend jaar, en dan in 2022 de vlag van 750 jaar Gouda.

Er is dus plek voor één themavlag per jaar. Dat wordt kiezen. En waar gekozen wordt, zijn ook verliezers. Dat helpt dus niet om een symbool van verbondenheid te zijn. Ik kan me zomaar voorstellen dat we het niet altijd eens worden over die keuze. Een compromis ligt voor de hand: allebei de vlaggen een halfjaar ophangen. Een beetje zoals het met de zittingstermijn van Duisenberg voor de Europese Centrale Bank (ECB), die hij met de fransman Trichet moest delen. Ons voorstel is om dan in 2019 de vlag van de ECB dan maar op te hangen, om dit te symboliseren.

Kortom, geen principiële keuze, maar een poging om een ander aan te vallen op zijn principes. Van een motie voor verbinding naar een motie van uitsluiting, en dat met gebruik van de regenboogvlag. Langs deze weg mijn excuses aan eenieder die zich keihard inzetten voor al het goede dat de regenboogvlag vertegenwoordigd. Men heeft het vast niet zo bedoelt en uiteindelijk is aandacht voor de goede zaak altijd weer goed. 

Wat rest is helaas een vlaggenfaçade