Oud wethouder John Kruijsheer overleden

Op 103-jarige leeftijd is oud wethouder voor de VVD en ereburger van Gouda, John Kruijsheer overleden.

De heer Kruijsheer werkte zijn hele arbeidzame leven in de sociale verzekeringen, was dertig jaar gemeenteraadslid en wethouder (cultuur) voor de VVD. De heer Kruiswijk realiseerde in zijn bestuursperiode o.a. de bouw van de Zuidrandflat waarvoor hij een hartstochtelijk initiatiefnemer en pleitbezorger was. Hij woonde er jarenlang met zijn echtgenote.

De heer Kruijsheer had tal van nevenfuncties, waaronder voorzitter van SV Gouda en ouderenbonden. De heer Kruijsheer werd voor zijn verdiensten voor de samenleving benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De crematie heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

Het bestuur condoleert de familie met dit verlies.

Hoogachtend,

Jan Vermeij, voorzitter

Kees van der Laan, secretaris