Smakelijk drinken?

De Goudse VVD is hoogst verbaasd over het nieuws rond de Goudse onderneming ‘Smakelijk Drinken’. Eigenaar Merijn Bouw kreeg onlangs van de gemeentelijke handhaving te horen dat hij moest stoppen met het aanbieden van proeverijen en samples in zijn winkel in het centrum van de stad. Iets wat ervoor zorgt dat hij vermoedelijk moet stoppen met zijn zaak.

Regels zijn regels, maar ze zijn in de ogen van de VVD niet bedoeld om ondernemers dwars te zitten. Laten we juist als gemeente de ondernemers die onze stad kleur geven koesteren in plaats van op een kinderachtige manier tegenwerken. In een boekhandel mag je een boek ook even doorbladeren voor je hem aanschaft. En in een parfumerie mag je een geurtje ook even ruiken voor je hem mee naar huis neemt. Een wijnhandelaar wordt echter tegengewerkt omdat hij geen horecavergunning heeft. Dat kan ook niet, want hij heeft een winkel. Het wordt hem dus simpelweg onmogelijk gemaakt.

De Goudse VVD roept het college op om met een oplossing te komen voor ‘Smakelijk Drinken’. Ook landelijk werkt de VVD hard aan een oplossing voor deze zogenaamde “blurring”. Zoek de ruimte binnen de regels die we zo vaak vinden. Het college kan vast iets bedenken. We kunnen het ons als gemeente Gouda niet permitteren dat ondernemers hun zaak sluiten omdat de handhaving ze het leven zuur maakt. Het wordt tijd dat de wethouder in actie komt!

De Goudse VVD heeft inmiddels vragen aan het college gesteld over deze gang van zaken. Die ziet u hieronder. Wij verwachten snel een oplossing.

 

“ Op 6 december 2016 zag de VVD Gouda een artikel voorbij komen op www.deondernemer.nl. Op de site staat een artikel van een Goudse ondernemer die zijn wijn, die hij verkocht, niet meer mocht laten proeven door consumenten. Dit heeft de gemeente verboden, vanwege het ontbreken van een slijterijvergunning.

 

Naar aanleiding van dit artikel heeft de VVD Gouda de volgende vragen:

 

1.   Waarom is het proeven van wijn in diverse winkels jarenlang gedoogd?

2.   Waarom moest de ondernemer op deze manier van de een op andere dag stoppen met de proeverijen?

3.     Welke ruimte is er binnen het huidig beleid om toch bijvoorbeeld een wijnproeverij mogelijk te maken?

4.   Hoe vaak is het dit jaar voorgekomen dat een ondernemer van de een op andere dag geen proeverijen meer mocht organiseren/houden in zijn of haar onderneming?

 

De VNG is van mening dat de regels met betrekking tot de Drank- en Horecawet zijn achterhaald. Daarom is de VNG een pilot gestart om winkel en horeca te mengen. Hiervoor zijn de gemeenten uitgenodigd om mee te doen met de pilot.

 

De VVD Gouda deelt de mening van de VNG en vindt dat de beste binnenstad van Nederland gebaat is bij het ruimer uitleggen van de regels. Het ruimer uitleggen van de regels zou tot een levendigere binnenstad kunnen leiden wat de hele stad ten goede komt.

 

De VVD Gouda heeft over de pilot de volgende vragen:

 

5.     Is de wethouder van mening dat het ruimer uitleggen van de regels de stad ten goede komt? Zo nee, waarom deze mening?

6.     Is de gemeente op de hoogte van het uitnodigingsformulier dat door de VNG is toegestuurd?

7.     Waarom heeft de gemeente ervoor gekozen om niet aan de pilot mee te doen?

8.     Is het mogelijk om een eigen pilot te starten met betrekking tot het ruimer uitleggen van de regels in de binnenstad? Zo nee, waarom is dit geen mogelijkheid?

 

Bron artikel: http://tinyurl.com/jd8no79

Bron pilot: http://tinyurl.com/jdrgjad

Bron rechtszaak tegen pilot: http://tinyurl.com/jhuxgg5

Uitspraak rechtszaak tegen pilot van VNG: http://tinyurl.com/jybqmz6