De Bewoner Centraal

Deze weken legt weekblad DeGouda de politieke partijen de vraag voor: Wat moet er in de komende twee jaar vooral gebeuren en gaat dat lukken met de nieuwe zakencoalitie aan het roer? Deze week is het woord aan VVD.

In november is de begroting behandeld in de gemeenteraad. Gouda plukt gelukkig de vruchten van de beter draaiende economie. Toch is de schuldenlast nog steeds hoog en wil de coalitie nog steeds meer uitgeven. Het totale beeld is dan ook nog niet roos kleurig. Gouda is in Nederland al de duurste gemeente qua netto woonlasten. Voor een deel verklaarbaar vanwege onze slappe bodem, maar voor het grootste deel zijn dit natuurlijk politieke keuzes.

Lees het bijgevoegde artikel