Bijdrage VVD in begrotingsdebat

Op woensdagavond 9 november werd in de Goudse gemeenteraad gesproken over de begroting voor het jaar 2017. Als oppositiepartij heeft de VVD kritisch maar constructief een eigen geluid laten horen en is zij met voorstellen gekomen die goed zijn voor Gouda

Bijdrage VVD in begrotingsdebat

Zoals u van een liberale partij mag verwachten zette de Goudse VVD vol in op lastenverlichting en veiligheid voor alle burgers van de stad. Dinsdag na de 1e termijn  van de begrotingsvergadering werd in het Algemeen Dagblad al aangekondigd dat de VVD geld vrij wilde maken voor meer surveillance op straat. De inbraakgolf die Gouda onverminderd teistert moet worden tegengegaan met meer en proactief toezicht. Hierbij speelt ook het gevoel van onveiligheid dat veel mensen nog altijd hebben een grote rol.

Om deze boodschap kracht bij te zetten diende de VVD een motie in die het college opriep tot meer toezicht op straat. Niet globaal en op papier, maar concreet. Alleen daar hebben de inwoners van Gouda iets aan. Helaas werd deze motie ontraden en later door een meerderheid van de gemeenteraad verworpen. Wat de VVD Gouda betreft is dat een gemiste kans voor de stad en haar bestuurders.

Ook als het om lastenverlichting gaat is de nieuwe Goudse coalitie helaas erg terughoudend. Een door GBG en de VVD ingediende motie hierover werd ook weggestemd. Het lijkt erop dat de door het college aangekondigde belastingverlaging vooral een zoethoudertje is voor de lange termijn. Maar wat de VVD betreft hebben Gouwenaars juist nu behoefte aan minder belasting en dus een vollere portemonnee. Ook hier een gemiste kans van de coalitie.

Er is dus nog veel werk te verrichten voor de VVD Gouda om de stad liberaler en veiliger te maken. Als waakhond van de Goudse belastingbetaler blijven we naast constructief zeer kritisch kijken naar de inkomsten en uitgaven van de gemeente Gouda. Een redelijk geluid dat uitgaat van eigen kracht en verantwoordelijkheid is in onze mooie stad harder nodig dan ooit. Hopelijk kunnen we bij het vertolken van dit geluid als altijd op uw steun rekenen!