Bijdrage VVD bij bespreking rapport ombudsman PWA-kazerne

Bespreking rapport ombudsman “omstreden bestemming” met betrekking tot de herbestemming van de PWA kazerne. Besproken op 12 oktober 2016.


Voorzitter,

 

De VVD is blij dat de Goudse bewoners de weg hebben gevonden naar de Nationale ombudsman om het proces van de herbestemming van de PWA kazerne voor te leggen aan een neutrale partij. Uit het rapport blijkt deskundigheid, waarbij de VVD concludeert dat wij, net als 280 andere gemeenten in Nederland, blij kunnen zijn dat we aangesloten zijn bij dit instituut.

 

Helaas zijn de uitkomsten minder rooskleurig. Het rapport is eigenlijk niets ontziend over het “beste college van de laatste 20 jaar”; Het college miste de regie, communiceert niet goed en kiest haar woorden niet verstandig.

 

De ombudsman adviseert dan ook gebruik te maken van de participatiewijzer. Die participatiewijzer bestaat uit 3 elementen; Maak heldere keuzes vooraf, zorg voor een constructieve houding en zorg voor actieve en adequate informatievoorziening. Zonder heel diep op deze drie punten in te gaan kan iedere neutrale kijker ook zelf vrij makkelijk de conclusie trekken dat het college op al deze punten een dikke onvoldoende scoorde. En dat doet de VVD dan ook.

 

Toch zijn er ook positieve punten te halen uit het rapport. Ten eerste de regie die werd teruggepakt toen de Burgemeester het heft in handen nam rond de keuze voor het AZC. Ondanks dat het niet de keuze zou zijn geweest van de VVD is het juist de rol van de Burgemeester die het rapport nog de essentiële positieve draai geeft. Anderzijds bewijst dit stuk ook dat we een prima ombudsfunctie hebben en die dan ook niet lokaal verder hoeven uit te breiden.

 

Maar we moeten ook verder en we moeten dan ook kijken naar de toekomst. De visie van de gemeente Gouda op het stuk biedt dan helaas weinig houvast. In die visie wordt slechts gesproken over de “tweede kans” die het College zichzelf gunde, of beter toe-eigende, toen de Raad al had gekozen voor een herbestemming ten faveure van een nieuwe plek voor de Ark en Gemiva. Met dat tweede plan, waarbij het besluit van de raad terzijde werd geschoven om koste wat het kost een mogelijkheid te bieden om op het PWA terrein een Islamitisch Centrum te creëren kan natuurlijk onmogelijk worden gesteld dat het hier om een “voor meerdere partijen acceptabel plan” gaat. Al zou ik met deze visie de woordkeuze “misleiding” natuurlijk niet durven gebruiken.

 

Voorzitter,

 

Ik rond af met te zeggen dat de VVD het schokkend vindt dat dit College zoveel in het werk stelt om andere groepen binnen de Goudse gemeenschap de mogelijkheden te geven om op de meest brede manier te participeren, terwijl juist op dit, zo belangrijke, dossier alles lijkt te zijn gedaan om die participatie te voorkomen.