De VVD kijkt vooruit

De VVD kijkt nu vooruit. De formateur heeft ons gevraagd hoe we aankijken tegen de komende periode. Dat gesprek gaat de VVD open in. Toen de VVD brak met de voormalige coalitie beseften we dat, als een andere partner gevonden zou worden, we verder zouden gaan als oppositiepartij en onze plek in het college zouden verliezen. Die uitgangspositie is niet veranderd. Of de VVD straks een rol gaat spelen in de oppositie of misschien alsnog in beeld komt voor een coalitie maakt voor de inhoudelijke koers niet uit. Er zijn de laatste periode zaken blijven liggen die nu serieus opgepakt moeten worden. Kernpunten: - minder lasten - meer veiligheid - niet teveel sociale woningbouw - fraudeurs hard aanpakken