Charlotte Defesche verlaat de politiek

Beste leden,

Churchill heeft ooit gezegd: "Politics is not a game. It is an earnest business". 

Ik vergelijk mezelf niet met hem, maar zo heb ik het raadslidmaatschap altijd benaderd; het is niet iets dat ik 'er even bij doe'.

Toen ik ruim zes jaar geleden als raadslid begon, had ik dan ook een bepaalde visie op hoe ik een dergelijke functie vorm wilde geven. Al enige tijd merk ik dat ik het raadslidmaatschap niet meer zo in kan vullen als ik zou willen. Ik voorzie ook dat daar de komende tijd geen verandering in komt. Vandaar dat ik de voorzitter van de raad heb laten weten dat ik na het reces niet meer terugkeer als raadslid. 

De combinatie werk, studie, raad en privé vroeg erg veel van me, ik heb hier prioriteiten in aan moeten brengen. Het was een moeilijke keuze om te stoppen, maar het is ook een weloverwogen keuze.

Mijn betrokkenheid bij de stad wordt niet minder nu ik niet meer politiek actief ben; als inwoner van Gouda blijf ik me inzetten voor deze stad!

Het was een eer om u en de partij te mogen vertegenwoordigen.

Hartelijke groet,

Charlotte Defesche


Naschrift bestuur :

Het bestuur van het lokaal netwerk VVD Gouda betreurt, maar respecteert uiteraard, de beslissing van Charlotte en dankt haar voor het vele en goede werk dat ze voor de VVD heeft verricht.

Jan Vermeij, voorzitter

Kees van der Laan, secretaris