Persbericht

Persbericht

De fractie van de VVD heeft na rijp beraad besloten uit de coalitie te stappen. De aanleiding is de motie "instandhouding opvoedrelaties" van 22 juni j.l. die door enkele coalitiepartijen gesteund is in de wetenschap dat de inhoud onuitvoerbaar was. Met de coalitiepartners was afgesproken dat we moties niet zouden steunen die door de wethouder afgeraden werden zoals in dit geval vanwege de onuitvoerbaarheid. Hierdoor ziet de VVD geen constructieve samenwerking met deze partijen voor de resterende periode.

De VVD beseft dat dit voor Gouda een ingrijpend besluit is en de VVD betreurt dit. De VVD is van mening dat wethouder Laura Werger op uitstekende wijze haar portefeuille vorm en inhoud geeft, in het belang van de stad en met respect voor de verschillen tussen de coalitiepartners. 

Fractie VVD Gouda