Opinie: zachte heelmeesters

Dinsdag 7 juni verscheen er een artikel over de onrust rond het door de gemeente Gouda ingestelde samenscholingsverbod in de wijk Goverwelle. Er zijn al langer problemen in de wijk Goverwelle en de VVD heeft samen met enkele andere partijen herhaaldelijk gevraagd om hard op te treden tegen de jeugd die zich daar steeds vaker misdraagt. Eerdere maatregelen met bijvoorbeeld cameratoezicht hadden tijdelijk effect, maar zoals steeds weer blijkt: de kern wordt niet weggenomen. Zoals de VVD al eerder stelde: “onkruid haal je alleen maar weg met wortel en al”.

Dit is geen lokaal probleem meer. Voorbeelden uit Almere, Haarlem en Ede laten zien dat dit hier een landelijke problematiek is ontstaan waar we daarnaast dus ook landelijk op in moeten zetten.

Al eerder is gesignaleerd dat de problemen, die soms nog erger zijn gedurende de Ramadan, al maanden en soms jaren voortduren. Mijn verbazing was dan ook groot toen partijen uit deze gemeenteraad mij aanvielen toen ik de Telegraaf te woord had gestaan voor een artikel over de problematiek. “Shoot the messenger”, en als de “messenger” terugschiet fileer je hem in de krant of in de media.

Het terugdeinzen voor discussies rond etnisch profileren gaat de problematiek echt niet oplossen. We spreken wel steeds over jongens van een bepaalde leeftijd, maar ontwijken de afkomst.

Het grote probleem van het vandalisme, respectloosheid en inbraken in deze en de omliggende wijken, heeft een gemeenschappelijke deler. Een gemene deler die in de lokale en landelijk politiek zoveel als mogelijk wordt vermeden. Namelijk de oververtegenwoordiging van jongeren van Marokkaanse afkomst bij inbraken, vandalisme, het tonen van een gebrek aan respect voor medeburgers , politie en lokale overheid.

Om dit gedrag de kop in te drukken is al van alles bedacht. Preventieve acties zoals ” buurt bestuurt” en inzetten van een gezinscoach e.d. Op zich een goede zaak, maar dit soort “oplossingen” kunnen niet de kern zijn van maatregelen tegen iets van deze ernst; ze lossen het probleem niet op.

Wat dan wel werkt? Dat begint met het erkennen van het probleem en dat probleem in het integraal veiligheidsbeleid niet negeren. De VVD houdt niet van symptoombestrijding. Pak de daders aan; de politie en gemeente weten wie het zijn. Dat doet recht aan de slachtoffers. Slachtoffers zijn buurtbewoners en hardwerkende ondernemers van welke komaf dan ook. Met aanpakken dwing je als overheid respect af.

Laten we het dan ook zo benaderen. Jongeren van nog geen 16 jaar lachen de politieagenten uit. De jonge garde weet dat de politie ze toch niets kan maken en melden vol trots dat ze inbreken met een baksteen door de ruit. De VVD benadrukt dat het college meer moet doen om de ondermijning van gezag door deze jonge jongens in de kiem te smoren. De VVD verwacht actie de komende tijd.

Politie is een schaars goed en dat betekent dat je handhavingscapaciteit goed gericht in moet zetten. Waar nodig kunnen we tijdelijk en plaatselijk extra capaciteit inhuren van particuliere beveiligingsbedrijven om in wijken waar problemen zijn te patrouilleren. Dit was bijvoorbeeld, en zo gaf de VVD ook al aan in het IVB debat, succesvol in Tilburg. Is hier misschien een kans om juist een deel van die jeugd een eigen verantwoordelijkheid te geven in de eigen problematiek? Rachid Karkache (Gouda Positief) loopt al langer rond met een gelijksoortig idee. Zijn wethouder heeft ook de financiën en de link met het bedrijfsleven om het te faciliteren. Kansen genoeg zou je zeggen.

Maar verken ook de mogelijkheden om daders direct financieel te treffen. De belastingbetaler kan nooit op moeten draaien voor de steen die één van een bekend groepje jongens zeker heeft gegooid. 

 Het college zal aan de bak moeten. Het college zal in de stad moeten optreden en landelijk moeten appelleren aan deze problematiek en allianties smeden met andere steden zoals Almere. Haarlem en Ede. Samen optrekken om meer politie-inzet op te eisen. Dan word je in Den Haag gehoord!